• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Весільний обряд – одна з найдавніших і найстійкіших складових духовної і матеріальної культури нації. Але традиції, яких ще сто років тому неухильноно дотримувалися наші прародичі, тепер видаються наївними та архаїчними. Ця книга – останній шанс зафіксувати в історії прекрасні весільні звичаї українців на прикладі бойківської культури.

Автор-упорядник текстів – Наталія Хібеба впродовж майже 20 років записувала, спогади старожилів про весільні обряди. У вас в руках унікальна мовна пам'ятка.

Телеведуча та власниця видавництва Snowdrop, Ольга Фреймут, стала ініціатором цього проєкту. Вона об'єднала навколо нього найкращих редакторів, науковців, стилістів, фотографів, дизайнерів.

Книгу проілюстровано світлинами відомого фотографа Соні Плакидюк. Стилістом зйомки стала Антоніна Белінська – художник з історичних костюмів, людина зі світовим іменем, відома загалу ще й як автор вбрання та образів героїв серіалів «Кріпосна», «Олекса Довбуш». Дизайн видання створила Галина Букша.

У фотоматеріалах зроблено часткову реконструкцію давнього бойківського весілля. Одяг та аксесуари молодят та весільних гостей зібрано з музейних та приватних колекцій або відтворено за стародавніми ескізами. Інтер'єрні зйомки відбулись у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького (Шевче́нківський гай).

ABOUT THE PROJECT

Wedding ceremonies are one of the oldest and most stable components of the spiritual and material culture of a nation. But the traditions that were steadfastly adhered to by our ancestors a hundred years ago now seem naive and archaic. This book is the last chance to capture the wonderful wedding customs of Ukrainians in the history of the Boyko culture.

For almost 20 years, Natalia Hibeba, the author and complier of the texts, has recorded the memories of old-timers about wedding ceremonies. You have a unique language monument in your hands.

This project was initiated by television anchorwoman and owner of the SNOWDROP publishing house Olha Freimut. She brought together the best editors, scientists, stylists, photographers and  designers around it.

The book is illustrated by the photographs of the famous photographer Sonia Plakidyuk. Shooting stylist was the world-renown Antonina Belinskaya - a designer of historical costumes, also known as the author of the outfits and characters of the TV-series "The Serf", "Oleksa Dovbush". The design of the publication was created by Galina Buksha.

Photographic materials feature a partial reconstruction of an ancient Boyko wedding. The newlyweds and wedding guests' clothes and accessories have been collected from museum and private collections or reproduced according to ancient sketches. The interiors were shot at the Klymentiy Sheptytsky Museum of Folk Architecture and Life (Shevchenko Grove).

КОМАНДА ПРОЄКТУ

 

Наталія Хібеба

автор-упорядник текстів, кандидат філологічних наук ЛНУ ім. І. Франка

 

 

 

Дарія Якимович-Чапран

літературний редактор, доцент кафедри україського прикладного мовознавства ЛНУ ім. І. Франка

 

 

Антоніна Белінська 

художник з історичних костюмів

 

 

Любов Сварник

консультант, науковий співробітник науково-фондового відділу музею народної архітектури та побуту
імені Климентія Шептицького

 

 

 Соня Плакидюк 

фотограф  

 

 

Галя Букша

арт-директор

 

 

Юля Фреймут 

продюсер проєкту

 

 

Анна Слюсар

менеджер, стиліст проєкту

 

 

Соломія Островська

керівник beauty напрямку (візаж та зачіски)

 

 

 Дмитро Масюк

керівник з логістики 

 

 

Назар Танасишин

юрист

 

 

Оля Фреймут 

керівник проєкту

logo_new2.jpg

ЗА ПІДТРИМКИ

Снимок экрана 2019-10-23 в 02.10.10.png

ПАРТНЕРИ ПРОЄКТУ

Шевченківський гай

БОЙКІВСЬКЕ

ВЕСІЛЛЯ